Cennik i wyceny

Ceny podane poniżej są jedynie orientacyjne. Każdy system i usługi są wyceniane indywidualnie.

Specjalne ceny dla stałych klientów (po podpisaniu umowy serwisowo-konserwacyjnej).

Dojazd,serwisowy na terenie województw:
kujawsko-pomorskie, pomorskie, łódzkie, wielkopolskie
– pierwsza godzina 100
– druga,i kolejna 50
Okresowe, pomiary elektryczne (wraz z protokołem pomiarowym)
– pierwszy punkt 130
– drugi i kolejny 50

Ceny netto