Systemy wykrywania gazów

Wykonujemy instalacje oraz przeglądy okresowe systemów detekcji  gazów takich jak tlenek i dwu tlenek węgla, metan, propan-butan, amoniak, freony, wodór. Korzystamy z urządzeń wiodących producentów m.in: Gazex, Hekato.

Zgodnie z Polskimi regulacjami prawnymi systemy detekcji gazów wymagane są:

  • w garażach zamkniętych, mających więcej niż 10 stanowisk postojowych należy stosować wentylację mechaniczną sterowaną przynajmniej czujnikami niedopuszczalnego poziomu stężenia tlenku węgla (CO), a tam, gdzie dopuszcza się parkowanie samochodów zasilanych gazem propan-butan i gdzie poziom podłogi znajduje się poniżej poziomu terenu, należy stosować wentylację mechaniczną sterowaną czujnikami niedopuszczalnego poziomu stężenia gazu propan-butan(LPG),
  • w kotłowniach i pomieszczeniach wyposażonych w urządzenia grzewcze zasilane gazem o łącznej nominalnej mocy pow.60kW.
  • na stacjach kontroli pojazdów
  • wszędzie tam gdzie mogą się wydzielać substancje niebezpieczne.

Kontrole działania systemów detekcji CO i LPG należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń, zawartymi w instrukcji obsługi – zwykle nie rzadziej niż raz w roku.